ലെയർ പൊറോട്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Hi

Innathe brakfast anu dosa nd cherupayar curry

Cherupayar healthy anu ath mulapichathanenkil kooduthal healthy akum.
Appo recipie parayam
cherupayar curry
Cookeril water ozhichu thilakkumbol athil cherupayar kazhukiyath,onion,tomato,greenchilli5,Salt,turmaricpowder,little corrionderpowder iva itt vevikkuka.Oru 6Whistle.
Ini ithilekku thenga chirakiyathil jeerakam chertharachu ithil ozhikkuka.Thilappikuka.
Ini panil velichenna ozhichu kaduku,curryvepila,vattalmulakiva thalichu ithil ozhikkuka.Malliyila idam optional anu.
dosayude koode kazhikkan patiya nalloru curry anu.
Photo clear kuravanu ennalum tasty anu.
Reicpe by : Sajid EP Thilanore

Please follow and like us:
20