ലെയർ പൊറോട്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം
CHENAPOOV MOROZHICHA CURRY
**************************************
chenapoovu kond othiri vibavangal undaakaam .varshathil oru season maathramee ee poovinullu …
chakkakuru tholikalanjad oru pidi(pakaram paripp cherthaalum mathi)
athil uppum manjal podi mulak podi enniva 1 tsp add cheyth aavashyathinu vellavum ozhich vevikuka..ithilek chenapoov cut cheythad cherth onnu koodi vevikkuka.
1/4 cup thenga chiraviyathum cheriya ulliyum cheriya jeerakavum morozhich mixiyil arachedukkuka. ith vevich vecha chenapoovilek cherth thila varumboll off cheyyuka..panil velichenna ozhich choodaakumbol kadukitt pottumboll curryvepilayum cherth curryilek ozhikuka.curry ready (ith vellam athikam cherkaatheyum undaakaam.curry type vendavar alpam vellam cherth ayachedukkuka)
Reicpe by : Lubaina Rafeeq

Please follow and like us:
20