ലെയർ പൊറോട്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം

തിരുവനന്തപുരം : കെഎഫ്‌സി ഇന്ത്യയുടെ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് സേവിങ്‌സ് ബക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കി. 599 രൂപയ്ക്ക് 4 പീസ് ഹോട്ട് ആന്‍ഡ് ക്രിസ്പി ചിക്കന്‍, 6 പീസ് ബോണ്‍ലെസ് സ്ട്രിപ്‌സ്, 6 പീസ് ഹോട്ട് വിങ്‌സ്, 1 ഡ്രിങ്ക് എന്നിവയാണ് അള്‍ട്ടിമേറ്റ് സേവിങ്‌സ് ബക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാവുക.ഉപഭോക്താവിന് വിലയില്‍ 42 ശതമാനം സേവിങ്‌സാണ് കെഎഫ്‌സി ഉറപ്പു നല്‍കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെവിടെയുമുള്ള കെഎഫ്‌സി റസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്.online.kfc.co.in   എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ 33994444 എന്ന നമ്പര്‍ വഴിയോ ഓണ്‍ലൈനായും ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം.

Please follow and like us:
20